Beter kijken, meer zien: leren van video-opnamen in de spreekkamer

Van Kijken Naar Zien is een nieuwe, veelbelovende manier om te werken aan vakmanschap van sociale professionals:

  1. Zij maken video-opnamen van gesprekken in de spreekkamer en van beeldbelgesprekken;
  2. Onderzoekers/coaches analyseren het gesprek en interviewen de cliënt;
  3. Professionals gaan samen met een onderzoeker/coach op zoek naar wat er anders kan;
  4. Professionals proberen dit uit en samen kijken we wat het oplevert;
  5. Gesprekken krijgen meer focus, er is minder ruis en meer resultaat.

In deze video vertellen klantmanagers over hun ervaringen. Er is een onderzoeksverslag, een beschrijving van de werkwijze en een praktijkvoorbeeld, een Kijkwijzer/toolbox waarmee professionals zelf aan de slag kunnen, en een verslag met spreekkamerverhalen beschikbaar. De HAN heeft een procesevaluatie gemaakt en een Samenleerwijzer waarmee cliënten en professionals hun gesprekken kunnen verbeteren zonder video-opnamen. "Sinds de basisschool heb ik niet meer zoveel geleerd als nu".

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw (programma Vakkundig aan het werk).