Coaching

We hebben allemaal ons eigen verhaal. Tegelijk delen we meestal een diepere behoefte aan betekenisgeving, autonomie, verbondenheid en groei. We ervaren allemaal graag vrijheid en eigen verantwoordelijkheid, dat we ertoe doen, en we voelen ons allemaal graag verbonden, willen graag ergens bij horen. Als wie we zijn in onze binnenwereld samenvalt met wie we zijn in de buitenwereld, gaat groei en ontwikkeling vanzelf, zijn we effectief in wat we doen en lijkt alles vanzelf te gaan. Als dat uit elkaar loopt, ontstaat vaak stagnatie en gedoe. Dat kan naar binnen slaan op ons humeur en gevoel van vrijheid. Het kan ook naar buiten slaan, wat anderen soms lastig vinden. Meestal is het achterstallig onderhoud. Dat gebeurt onbedoeld en sluipend, want alles is voortdurend in beweging en voor je het in de gaten hebt is de wereld om je heen anders geworden. Wie we zijn, hoe we onszelf zien, ontwikkelt zich. De rollen waar we ons aan committeren, met partner, in ons werk, vriendschappen of hobby’s, kunnen we ontgroeien. Of onze omgeving haalt ons in, en we krijgen het gevoel dat we worden overvraagd. Zo’n situatie vraagt om bezinning op je rol en je zelfbeeld, om het herstellen van de balans tussen je binnenwereld en buitenwereld, tussen wat je wilt en wie je bent, tussen wat je al kunt en wat er nog in je zit. En om het creëren van kansen.

Wij kunnen daarbij helpen. Door te luisteren, mee te voelen, vragen te stellen, te spiegelen, helder te krijgen wat je wilt en kunt, jezelf neer te zetten en je impact te vergroten. Maar ook praktisch in het zetten van stappen. Naar werk, in je werk, naar mensen om je heen, het starten van een eigen onderneming. 
Om dat proces te versnellen hebben we verschillende instrumenten ontwikkeld. Maar het moet ook klikken. Je kunt anderen immers niet verder helpen dan je zelf bent, dat geldt ook voor ons. En ontwikkeling vindt grotendeels plaats net buiten je comfortzone, dat vraagt een goed gevoel bij elkaar. Voor een oriënterend gesprek kun je vrijblijvend contact met ons opnemen.