Henk Spies aangesteld als lector bij Avans

Vanaf december 2020 gaat Henk Spies ook als lector aan de slag bij Avans Hogescholen, bij het expertisecentrum veiligheid. Er is een grote overlap tussen multiproblematiek in het sociaal domein en veiligheidsproblematiek. Het lectoraat wil helpen een brug te slaan tussen moeilijk bereikbare groepen en moeilijk bereikbare overheden en het ontwikkelen van effectievere interventiepraktijken.